Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
Hlavné mesto SR Bratislava
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Hlavné mesto SR Bratislava - záložca
Číslo a rok zápisu:

2149/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

1175/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

20871/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

20323/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

18600/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

18597/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

17952/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

17663/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

17381/2011

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Číslo a rok zápisu:

17141/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Hlavné mesto SR Bratislava - záložný dlžník
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Hlavné mesto SR Bratislava - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

2987/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BUS TRADE s.r.o.
Záložní dlžníci: BUS TRADE s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2985/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: BUS TRADE s.r.o.
Záložní dlžníci: BUS TRADE s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2984/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: BUS TRADE s.r.o.
Záložní dlžníci: BUS TRADE s.r.o.