Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Nezamestnanosť - Košický kraj
stav k 31.10.2023 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 12569
-398
2,44%
Trnavský kraj 11143
-264
2,65%
Trenčiansky kraj 11651
-350
2,73%
Nitriansky kraj 14407
-369
2,75%
Žilinský kraj 16870
-376
3,19%
Banskobystrický kraj 28564
-224
5,40%
Prešovský kraj 40729
-329
6,15%
Košický kraj 33793
-247
5,16%
Slovenská republika 169726
-2557
3,90%

Voľné pracovné príležitosti
Košický kraj

kariera.sk