Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2018 podľa krajov
11073
2,85%
-559
9027
2,50%
-472
11282
3,00%
-587
15116
3,31%
-570
16814
4,06%
-472
30156
7,32%
-449
42148
8,81%
-881
38555
8,46%
-962
174171
5,23%
-4952
Nezamestnanosť - Košický kraj
stav k 31.10.2018 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 11073
-559
2,85%
Trnavský kraj 9027
-472
2,50%
Trenčiansky kraj 11282
-587
3,00%
Nitriansky kraj 15116
-570
3,31%
Žilinský kraj 16814
-472
4,06%
Banskobystrický kraj 30156
-449
7,32%
Prešovský kraj 42148
-881
8,81%
Košický kraj 38555
-962
8,46%
Slovenská republika 174171
-4952
5,23%

Voľné pracovné príležitosti
Košický kraj

kariera.sk