Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Martin Kilimajer, Ing. Ján Kovačič, Marta Kovačičová, Mgr. Ildikó Jánošková, Martina Kováčová, Pavel Mokoš, Dagmar Lenčová, Igor Šichmák, Iveta Šichmáková, Ing. Patricius Horák, Ing. Libuše Horáková, Jozef Šujanský, Peter Cigán, JUDr. Vratislav Šteffek, JUDr. Martina Šteffeková, Juraj Kušnierik, Natália Kušnieriková, PaedDr. Viera Karovičová, Jozef Rist, Helena Ristová, Ing. Martin Hoťka CSc., Ing. Tatiana Hoťková, Janka Horňáčková, Marian Kubica, Anna Kubicová, MUDr. Soňa Štrbová, Bc. Eva Kováčová, Eliška Michalecká, Ing. Lubomír Cisár, Vladimír Bartoš, Gertrúda Bartošová, Ing. Zuzana Vrábelová, Bernard Holeček, Margita Holečková, Ing. Rastislav Hloušek, Renáta Hloušková, Jolana Rovnianková, Peter Rovnianek, Marija Benka, Elena Hochschornerová, Ján Ozaj, Róbert Horváth, Andrea Smolková, Ing. Tomáš Hanus, Kristína Hanusová, Ing. Martina Lapšanská, Alžbeta Murárová, Ľubomír Janovský, Katarína Janovská, Ing. Mária Bodická, Mgr. Tomáš Dzamko, Mgr. Michaela Áčová, Anton Parobok, Milada Parobková, Ing. Martin Partyk, Martin Sekot, Katarína Strečanská, Ivan Schmiedt, Vladimír Martinka, Magdaléna Martinková, Zoltán Katona, Elena Katonová, Stanislav Horný, Eva Horná, Rastislav Režucha, Vlasta Režuchová, Katarína Lehutová, Ing. Juraj Urban, Ivan Palšovič, Nadežda Palšovičová, Katarína Fenclová, Helena Pavlovičová, Tibor Bodiš, Tünde Bodišová, Jozef Rist, Emília Ristová, Jozef Dobcsányi, Iveta Dobcsányiová, Karol Královič, Margita Královičová, Ing. Tomáš Petrovič, Štefan Marušic, Irena Marušicová, Eugen Pöršök, Mária Pöršöková, Ing. Angela Wernerová, Ing. Martin Vannay, Ing. Daniela Vannayová, Ján Junaska, Božena Junasková, František Gerhát, Lenka Gerhátová, Martina Vojtková, PhDr. Jozef Rundes, PhDr. Tatjana Rundesová, JUDr. Vladimír Gáborík, Nadežda Gáboríková, JUDr. Adam Mocík, Oľga Mocíková
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Martin Kilimajer, Ing. Ján Kovačič, Marta Kovačičová, Mgr. Ildikó Jánošková, Martina Kováčová, Pavel Mokoš, Dagmar Lenčová, Igor Šichmák, Iveta Šichmáková, Ing. Patricius Horák, Ing. Libuše Horáková, Jozef Šujanský, Peter Cigán, JUDr. Vratislav Šteffek, JUDr. Martina Šteffeková, Juraj Kušnierik, Natália Kušnieriková, PaedDr. Viera Karovičová, Jozef Rist, Helena Ristová, Ing. Martin Hoťka CSc., Ing. Tatiana Hoťková, Janka Horňáčková, Marian Kubica, Anna Kubicová, MUDr. Soňa Štrbová, Bc. Eva Kováčová, Eliška Michalecká, Ing. Lubomír Cisár, Vladimír Bartoš, Gertrúda Bartošová, Ing. Zuzana Vrábelová, Bernard Holeček, Margita Holečková, Ing. Rastislav Hloušek, Renáta Hloušková, Jolana Rovnianková, Peter Rovnianek, Marija Benka, Elena Hochschornerová, Ján Ozaj, Róbert Horváth, Andrea Smolková, Ing. Tomáš Hanus, Kristína Hanusová, Ing. Martina Lapšanská, Alžbeta Murárová, Ľubomír Janovský, Katarína Janovská, Ing. Mária Bodická, Mgr. Tomáš Dzamko, Mgr. Michaela Áčová, Anton Parobok, Milada Parobková, Ing. Martin Partyk, Martin Sekot, Katarína Strečanská, Ivan Schmiedt, Vladimír Martinka, Magdaléna Martinková, Zoltán Katona, Elena Katonová, Stanislav Horný, Eva Horná, Rastislav Režucha, Vlasta Režuchová, Katarína Lehutová, Ing. Juraj Urban, Ivan Palšovič, Nadežda Palšovičová, Katarína Fenclová, Helena Pavlovičová, Tibor Bodiš, Tünde Bodišová, Jozef Rist, Emília Ristová, Jozef Dobcsányi, Iveta Dobcsányiová, Karol Královič, Margita Královičová, Ing. Tomáš Petrovič, Štefan Marušic, Irena Marušicová, Eugen Pöršök, Mária Pöršöková, Ing. Angela Wernerová, Ing. Martin Vannay, Ing. Daniela Vannayová, Ján Junaska, Božena Junasková, František Gerhát, Lenka Gerhátová, Martina Vojtková, PhDr. Jozef Rundes, PhDr. Tatjana Rundesová, JUDr. Vladimír Gáborík, Nadežda Gáboríková, JUDr. Adam Mocík, Oľga Mocíková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 20871/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia