Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Mária Bottliková, Michal Benka, Matej Duman, Jan Podola, Katarina Podolová, Jozef Danihel, Anna Danihelová, Ladislav Bence, Leoš Freisse, Zuzana Benceová, Anna Freisseová, Karolina Bergerova, Maria Jakabova, Anna Flórová, Zoltán Gajdoš, Rozália Kutejová, Jana Komadelová, Andrea Neumannová, Richard Komadel, Zlatica Šmídová, Róbert Štefčík, Peter Šmíd, Horst Štefčík, Miriam Štefčíková, Petra Štefčíková, Peter Titka, Linda Petruchová, Mária Daskalová, Ľubica Vrbová, Matej Michalička, Ondrej Weber, Natália Weberová, Peter Droppa, Ľudmila Boboková, Lenka Boboková, Ľudmila Boboková, Robert Pitoňak, Katarina Pitoňakova, Kamil Schulz, Soňa Antalicsova, Anna Svitekova, Julius Kovač, František Besedič, Oľga Besedičova, Eva Bartels, Peter Bartalsky, Pavol Čery, Jana Strýčková, Maria Čeryova, Margita Kleinova, Eugen Klein, Janka Henschová, Stevo Jovnaš, Daniela Jovnašova, Ľudovít Fuchs, Ivona Fuchsová, JUDr. Jana Kujanová, Dušan Dáni, Roman Popelka, Ladislav Mészároš, Blanka Brezovakova CSc., Stanislav Brezovský, Anna Brezovska, Pavol Soós, Mária Soósová, Michal Muráni, Mária Uharčeková, Zdenka Ralbovská, Viktoria Brejžeková, Lýdia Šlosarová, Helena Bartalska, Branislav Kráľ, Peter Kollárik, Pavol Klimo, Mária Klimova, Maria Benkova
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Mária Bottliková, Michal Benka, Matej Duman, Jan Podola, Katarina Podolová, Jozef Danihel, Anna Danihelová, Ladislav Bence, Leoš Freisse, Zuzana Benceová, Anna Freisseová, Karolina Bergerova, Maria Jakabova, Anna Flórová, Zoltán Gajdoš, Rozália Kutejová, Jana Komadelová, Andrea Neumannová, Zlatica Šmídová, Róbert Štefčík, Peter Šmíd, Horst Štefčík, Miriam Štefčíková, Petra Štefčíková, Peter Titka, Linda Petruchová, Mária Daskalová, Ľubica Vrbová, Matej Michalička, Ondrej Weber, Natália Weberová, Peter Droppa, Ľudmila Boboková, Lenka Boboková, Ľudmila Boboková, Robert Pitoňak, Katarina Pitoňakova, Kamil Schulz, Soňa Antalicsova, Anna Svitekova, Julius Kovač, František Besedič, Oľga Besedičova, Eva Bartels, Peter Bartalsky, Pavol Čery, Jana Strýčková, Maria Čeryova, Margita Kleinova, Eugen Klein, Janka Henschová, Stevo Jovnaš, Daniela Jovnašova, Ľudovít Fuchs, Ivona Fuchsová, JUDr. Jana Kujanová, Dušan Dáni, Roman Popelka, Ladislav Mészároš, Blanka Brezovakova CSc., Stanislav Brezovský, Anna Brezovska, Pavol Soós, Mária Soósová, Michal Muráni, Mária Uharčeková, Zdenka Ralbovská, Viktoria Brejžeková, Lýdia Šlosarová, Helena Bartalska, Branislav Kráľ, Peter Kollárik, Pavol Klimo, Mária Klimova, Maria Benkova
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 2149/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia