Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16196/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

16195/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

16170/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslava Šipošová
Záložní dlžníci: Miroslava Šipošová
Číslo a rok zápisu:

16160/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslava Šipošová
Záložní dlžníci: Miroslava Šipošová
Číslo a rok zápisu:

16153/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslava Šipošová
Záložní dlžníci: Miroslava Šipošová
Číslo a rok zápisu:

16139/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

16126/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

16046/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

15940/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

15859/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SVB ORIÓN
Záložní dlžníci: SVB ORIÓN
viac...