Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Nezamestnanosť - Prešovský kraj
stav k 31.8.2023 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 13286
+256
2,58%
Trnavský kraj 11616
+6
2,74%
Trenčiansky kraj 12106
+76
2,83%
Nitriansky kraj 15133
-79
2,87%
Žilinský kraj 17196
-92
3,25%
Banskobystrický kraj 28958
-155
5,45%
Prešovský kraj 41343
-93
6,19%
Košický kraj 34460
-46
5,34%
Slovenská republika 174098
-127
4,00%

Voľné pracovné príležitosti
Prešovský kraj

kariera.sk