Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2020 podľa krajov
11097
2,83%
-107
9684
2,80%
+269
11795
3,21%
-394
13753
3,04%
+69
16995
4,07%
-309
28945
6,94%
+511
41022
8,45%
-115
35574
7,70%
+184
168865
5,05%
+108

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Nezištná pomoc Ruska Západu je kontroverzná

2020-04-07

Rusko je obvinené zo šírenia dezinformácií a nedôvery v Európe v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Jeho snahy o zaslanie pomoci USA a Taliansku, dvom najviac postihnutým krajinám, sú spájane s riadnou dávkou skepticizmu.

Deň D

2020-04-07

Eurozóna stojí pred zásadným rozhodnutím o tom, do akej miery je ochotná zjednotiť sa v ekonomickom boji proti koronavírusu. Dnešné stretnutie ministrov financií EÚ je skutočnou skúškou, či to dokážu. Informuje Financial Times.

Kto zozbiera úrodu? Nedostatok pracovných síl v čase núdzových opatrení ...

2020-04-07

Príroda nečaká a s prichádzajúcim teplejším počasím agrotechnické termíny začínajú tlačiť. Vidiac doteraz nepredstaviteľné množstvo ľudí v karanténe a v nariadenej izolácii, začínajú poľnohospodári pociťovať obavy o tohtoročnú úrodu.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 29.2.2020    3.071.503.003,-       80.792 dlžníkov *
k 31.1.2020    3.069.532.691,-       80.623 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 17.3.2020       496.154.389,- EUR      133.526 dlžníkov *
k 10.2.2020       482.065.801,- EUR      113.302 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.3.2020                                         128 856 dlžníkov
k 20.2.2020                                         129 788 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.3.2020                                           96 318 dlžníkov
k 20.2.2020                                           96 088 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.3.2020                                           54 438 dlžníkov
k 20.2.2020                                           53 984 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 03.04.2020
vyhlásené 03.04.2020
vyhlásené 27.03.2020
vyhlásené 26.03.2020
vyhlásené 24.03.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 10.03.2020.
povolené 04.03.2020.
povolené 03.03.2020.
povolené 26.02.2020.
povolené 14.02.2020.