Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2023 podľa krajov
12316
2,38%
-113
11489
2,65%
-211
11489
2,65%
-674
15584
2,94%
-205
17979
3,41%
-503
30316
6,61%
-166
43469
7,30%
-186
35974
6,16%
-227
178973
4,40%
-1928

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 28.2.2023    3.308.001.440,-       74.562 dlžníkov *
k 31.1.2023    3.303.472.741,-       72.302 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 20.3.2023       591.676.168,- EUR      118.330 dlžníkov *
k 15.2.2023       572.243.978,- EUR      101.449 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.3.2023                                         139 943 dlžníkov
k 20.2.2023                                         139 943 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.3.2023                                           97 854 dlžníkov
k 20.2.2023                                           94 812 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.3.2023                                           67 005 dlžníkov
k 20.2.2023                                           66 128 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.