Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Vlastné bývanie pre mladých: 5 možností, ako získať chýbajúce financie

2019-02-21

Na Slovensku prakticky neexistujú nájomné byty aj napriek tomu, že obce na ne môžu už roky čerpať úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak sa ľudia chcú osamostatniť alebo sa rozchádzajú a potrebujú vlastné bývanie, majú len dve možnosti: komerčný podnájom alebo úver a kúpa vlastného bytu.

Obchodné vojny: Na čo sú dobré?

2019-02-21

EÚ sa bude musieť rozhodnúť, ako veľmi chce dosiahnuť obchodnú dohodu s Donaldom Trumpom, píše Financial Times.

Ceny ropy vo štvrtok pokračujú v raste

2019-02-21

Ceny ropy vo štvrtok pokračujú v raste, aj keď miernejším tempom. Komodita sa takmer priblížila k tohtoročnému maximu.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.12.2018    4.927.236.091,-       78.762 dlžníkov *
k 30.11.2018    2.845.052.269,-       79.265 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 18.2.2019       554.149.531,- EUR      138.060 dlžníkov *
k 28.1.2019       539.796.743,- EUR      116.779 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.1.2019                                         133 722 dlžníkov
k 20.12.2018                                         134 517 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.1.2019                                           96 503 dlžníkov
k 20.12.2018                                           96 876 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.1.2019                                           52 766 dlžníkov
k 20.12.2018                                           53 138 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.