Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2018 podľa krajov
11995
3,16%
+32
9499
2,62%
-100
11698
3,18%
-265
15932
3,46%
-158
17027
4,20%
-186
30975
7,49%
-276
42662
8,94%
-462
39555
8,78%
-447
179343
5,42%
-1979

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Online prístup k individuálnemu účtu v Sociálnej poisťovni má vyše 60 ...

2018-10-21

Títo poistenci si môžu cez svoj Individuálny účet poistenca elektronickou formou zistiť výšku odvodov na sociálne poistenie za roky 2004 až 2017.

Očakáva sa väčší rozmach slnečnej a veternej energie

2018-10-21

Podľa správy spoločnosti Deloitte Global prekážky, ktoré dlhšiu dobu bránili rozsiahlejšiemu zavádzaniu obnoviteľných zdrojov, sa strácajú.

Ak nebude jasno v otázke brexitu, britské firmy do Vianoc odštartujú rezervné ...

2018-10-21

Tieto plány by podľa Konfederácie britského priemyslu mohli zahŕňať aj rušenie pracovných miest a presun výroby a služieb do zahraničia.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.8.2018    3.241.274.810,-       87.103 dlžníkov *
k 31.7.2018    3.258.146.683,-       91.386 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 1.10.2018       524.978.278,- EUR      121.065 dlžníkov *
k 10.9.2018       550.173.380,- EUR      126.527 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.9.2018                                         141 075 dlžníkov
k 20.8.2018                                         140 006 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.9.2018                                           91 285 dlžníkov
k 20.8.2018                                           93 325 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.9.2018                                           50 159 dlžníkov
k 20.8.2018                                           51 928 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.