Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2018 podľa krajov
10725
2,74%
-171
9254
5,54%
-140
11790
3,08%
-241
16203
3,55%
-481
17424
4,12%
-475
32505
7,65%
-810
44734
9,22%
-1059
40883
8,96%
-864
183518
5,42%
-4241

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Minimálna mzda na úrovni 635 eur v roku 2019 je absolútne nereálna

2018-06-19

Návrh minimálnej mzdy Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na rok 2019 na úrovni 635 eur je absolútne nereálny.

Druhá vlna zdieľanej ekonomiky: Nedovoľme technológiám všetko

2018-06-19

V čase, keď sa objavila služba Uber, vlády ani regulačné orgány na nič podobné pripravené neboli. Nasledujúca vlna fanúšikov zdieľanej ekonomiky zisťuje, že je prostredie oveľa prísnejšie a vlády reagujú pružnejšie.

Centrálna banka centrálnych bánk: Bitcoin má v sebe chybu, mohol by zablokovať ...

2018-06-19

Blockchain nemôže zvládnuť alebo nahradiť aktuálne zaťaženie platobného systému, tvrdí Banka pre medzinárodné platby.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 30.4.2018    3.181.602.289,-       84.374 dlžníkov *
k 31.3.2018    3.103.255.350,-       79.323 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 11.6.2018       714.313.618,- EUR      120.967 dlžníkov *
k 28.5.2018       698.858.578,- EUR      121.459 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 21.5.2018                                         137 698 dlžníkov
k 20.4.2018                                         137 728 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 21.5.2018                                           87 762 dlžníkov
k 20.4.2018                                           87 618 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 21.5.2018                                           52 370 dlžníkov
k 20.4.2018                                           52 734 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.