Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Ticho pred ekonomickou búrkou

2019-12-08

Voľný obchod bol základným presvedčením konzervatívneho hnutia. Hayek, Friedman, Mises, Rothbard a mnohí ďalší ekonómovia výrečne vysvetlili prečo. Dalo by sa povedať, že len málokto nesúhlasil s touto myšlienkou.

Slovenská správa ciest zrekonštruuje tunel Stratená na ceste prvej triedy ...

2019-12-08

Zákazku na dvanásť mesiacov za vysúťaženú cenu 957 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty zadala spoločnosti TUBAU, ponuky v tendri predložilo deväť uchádzačov.

Rakúske čerpacie stanice budú smieť zvyšovať ceny len raz denne

2019-12-08

Rakúski motoristi budú mať aj naďalej relatívne jednoduchú možnosť porovnávať ceny motorových palív na čerpacích staniciach.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.10.2019    3.246.209.574,-       81.681 dlžníkov *
k 30.9.2019    3.215.936.234,-       82.088 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 25.11.2019       563.716.605,- EUR      116.463 dlžníkov *
k 28.10.2019       560.070.585,- EUR      113.359 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.11.2019                                         133 795 dlžníkov
k 21.10.2019                                         134 195 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.11.2019                                           86 813 dlžníkov
k 21.10.2019                                           97 177 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.11.2019                                           55 803 dlžníkov
k 21.10.2019                                           53 760 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.