Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2022 podľa krajov
12504
3,24%
+60
11579
3,60%
+67
12100
3,69%
+210
15384
3,85%
+219
18345
4,63%
+3
29715
8,48%
+399
42783
9,98%
+264
35733
8,69%
+11
178143
5,90%
+1233

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.12.2022    3.320.027.130,-       71.701 dlžníkov *
k 30.11.2022    3.365.466.955,-       72.128 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 18.1.2023       562.490.653,- EUR      121.874 dlžníkov *
k 20.12.2022       546.366.559,- EUR      117.097 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.1.2023                                         141 190 dlžníkov
k 20.12.2022                                         143 267 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.1.2023                                           96 225 dlžníkov
k 20.12.2022                                           96 225 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.1.2023                                           71 840 dlžníkov
k 20.12.2022                                           67 238 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.