Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2018 podľa krajov
10725
2,74%
-171
9254
5,54%
-140
11790
3,08%
-241
16203
3,55%
-481
17424
4,12%
-475
32505
7,65%
-810
44734
9,22%
-1059
40883
8,96%
-864
183518
5,42%
-4241

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách

2018-05-22

Vládni úradníci musia neraz odolávať pokušeniu manipulovať s ekonomickou štatistikou. Najdôležitejší je ukazovateľ HDP, hrubý domáci produkt , najbežnejšie používané meradlo výkonu ekonomiky krajiny. Často slúži ako finančná správa o stave krajiny.

O prácu sa nebojte, všetko čo sa zautomatizovať dalo, už v rukách robotov ...

2018-05-22

Automatizované prevádzky plné robotov. Tak by mala vyzerať napríklad výroba automobilov. Továrne budúcnosti sa ale nebudú od týchto súčasných líšiť tým, že sa v nich bude automatizovať ešte viac procesov. Rozdiel bude spočívať v niečom inom.

Hackerská superveľmoc má z kybernetických útokov 650 miliónov dolárov

2018-05-22

Agenti konajúci v mene vládnuceho režimu ukradli okolo 650 miliónov dolárov prostredníctvom kybernetických útokov. Tak znie výsledok výskumu Simona Choiho, poradcu pre národnú spravodajskú službu CIA pre oblasť Južnej Kórei. A to je údajne len časť ich celkovej aktivity.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.3.2018    3.103.255.350,-       79.323 dlžníkov *
k 28.2.2018    3.094.172.667,-       80.075 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 21.5.2018       703.847.554,- EUR      127.906 dlžníkov *
k 14.5.2018       703.839.675,- EUR      119.551 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 21.5.2018                                         137 698 dlžníkov
k 20.4.2018                                         137 728 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 21.5.2018                                           87 762 dlžníkov
k 20.4.2018                                           87 618 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.4.2018                                           52 734 dlžníkov
k 20.3.2018                                           52 338 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.