Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2021 podľa krajov
18333
5,00%
-152
14223
4,56%
-692
15094
4,64%
-700
19134
5,00%
-663
21271
5,61%
-812
32881
9,16%
-953
46827
10,98%
-1131
42693
10,39%
-1588
210456
7,09%
-6691

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Diera v zákone trestá rodičov samoživiteľov, KDH navrhuje riešenia

2021-10-20

Osamelí rodičia čelia rozhodovaniu medzi zdravím neplnoletého dieťaťa a udržaním si zamestnania. Po dovŕšení 11. roku dieťaťa totiž nemajú automaticky nárok na ošetrovné (OČR = ošetrovanie člena rodiny), ak nejde o pandemické dôvody. Zapríčiňuje to diera v zákone č. 461/2003 o sociálnom poistení. Tá rodičovi nedáva právo na ošetrovnú starostlivosť dieťaťa od 12 do 18 rokov.

Prípravku AdBlue by malo byť podľa ministra R. Sulíka dostatok (2)

2021-10-20

Autá a autobusy na Slovensku, ktoré potrebujú na svoju prevádzku roztok AdBlue na zníženie emisií oxidov dusíka, by v nasledujúcich týždňoch zastať nemali.

Ako môže inflácia zhoršiť súrodenecké vzťahy?

2021-10-20

Máte spomedzi svojich detí obľúbené a obľúbenejšie? Ak sa im snažíte uľahčiť štart do života tým, že im pravidelne sporíte, pre infláciu môže byť jedno z detí z(ne)výhodnené.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.8.2021    3.388.781.953,-       81.052 dlžníkov *
k 31.7.2021    3.351.441.237,-       84.686 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 18.10.2021       655.294.718,- EUR      124.671 dlžníkov *
k 20.9.2021       647.985.473,- EUR      127.162 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                         151 468 dlžníkov
k 20.8.2021                                         148 156 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                           86 813 dlžníkov
k 20.8.2021                                           97 831 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                           55 473 dlžníkov
k 20.8.2021                                           55 219 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 15.10.2021
vyhlásené 14.10.2021
vyhlásené 13.10.2021
vyhlásené 13.10.2021
vyhlásené 11.10.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 20.10.2021
pridané do BP 14.10.2021
pridané do BP 11.10.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.10.2021.
povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.
povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.