Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Helena Liščáková, Marta Ploščicová, Daniela Prášková, Ľubomíra Avramová, Renáta Drahutová, Roman Furda, Silvia Barancová, JUDr. Zuzana Žeňuchová, Ing. Slavomír Kucmen, JUDr. Jozef Kandera, Marta Farská, Ing. Beata Poliaková, RNDr. Miroslav Poliak, Mária Hronkovičová, Anna Parízková, Renáta Némethová, Vladimír Németh, Marta Červinková, Mgr. Mária Kováčová, Mgr. Róbert Kováč, Terézia Šulhánková, Slavomíra Kurhajcová, Veronika Mátéová, Stana Radivojevič, Tomáš Kišš, Ing. Stanislava Vojáčková, Ing. Pavol Hanzlík, Martina Sláviková, Dana Bakošová, Mgr. Branislav Sliuka, Tibor Šimo, Helena Šimová, Vladimír Bachratý, Mgr. Csaba Racskó, Silvia Racskóová, Ľubica Rezníková, Richard Hóbor, Sylvia Hóborová, Ľubomíra Yakusu, Lúcia Gigliotti, Ing. Martin Zemko, Michaela Stejskalová, Bohuš Lukáč, Jana Lukáčová, Jana Klöcknerová, Patrik Uhrín, Eva Balážová, Nataša Lilanová, Ing. Juraj Mati, Ing. Jozef Duda, Mgr. Viera Dudová, Danka Janočková, Ing. Eva Szakálová, Eva Kuruczová, PhDr. František Oslanský CSc., MUDr. Martin Rupčík, Božena Feilerová, Ing. Peter Lempeľ, Marianna Horečná, Tomáš Kozmann, Mária Mónosiová, JUDr. Denisa Uhríková, Andrej Harvančík, Mgr. Slávka Marková, Helena Harušťáková, Július Mészároš, Irma Mészárošová, Mgr. Oľga Šidlíková, JUDr. Jozef Astrab, Ing. Alena Astrabová, Marta Dejová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Helena Liščáková, Marta Ploščicová, Daniela Prášková, Ľubomíra Avramová, Renáta Drahutová, Roman Furda, Silvia Barancová, JUDr. Zuzana Žeňuchová, Ing. Slavomír Kucmen, JUDr. Jozef Kandera, Marta Farská, Ing. Beata Poliaková, RNDr. Miroslav Poliak, Mária Hronkovičová, Anna Parízková, Renáta Némethová, Vladimír Németh, Marta Červinková, Mgr. Mária Kováčová, Mgr. Róbert Kováč, Terézia Šulhánková, Slavomíra Kurhajcová, Veronika Mátéová, Stana Radivojevič, Tomáš Kišš, Ing. Stanislava Vojáčková, Ing. Pavol Hanzlík, Martina Sláviková, Dana Bakošová, Mgr. Branislav Sliuka, Tibor Šimo, Helena Šimová, Vladimír Bachratý, Mgr. Csaba Racskó, Silvia Racskóová, Ľubica Rezníková, Richard Hóbor, Sylvia Hóborová, Ľubomíra Yakusu, Lúcia Gigliotti, Ing. Martin Zemko, Michaela Stejskalová, Bohuš Lukáč, Jana Lukáčová, Jana Klöcknerová, Patrik Uhrín, Eva Balážová, Nataša Lilanová, Ing. Juraj Mati, Ing. Jozef Duda, Mgr. Viera Dudová, Danka Janočková, Ing. Eva Szakálová, Eva Kuruczová, PhDr. František Oslanský CSc., MUDr. Martin Rupčík, Božena Feilerová, Ing. Peter Lempeľ, Marianna Horečná, Tomáš Kozmann, Mária Mónosiová, JUDr. Denisa Uhríková, Andrej Harvančík, Mgr. Slávka Marková, Helena Harušťáková, Július Mészároš, Irma Mészárošová, Mgr. Oľga Šidlíková, JUDr. Jozef Astrab, Ing. Alena Astrabová, Marta Dejová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 17952/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia