Ascalon Media House, s. r. o.

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

IČO: 44 936 087
IČ DPH: SK 202 288 5260
DIČ: 202 288 5260

E-mail: info@dlznik.sk
Požiadavky prosím posielajte výhradne prostredníctvom emailového kontaktu.