Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Martin Michalík, Anna Valuchová, Petra Novotná, Ing. Róbert Šimek, Anna Martinková, Zuzana Mihalovičová, Ladislav Peter, Eva Petrová, Emil Kocian, Viola Kocianová, Mgr. Dana Farkašová, Silvia Hybbenová, Ing. Jozef Valigurský, Anton Krajčík, Ing. Jana Krajčíková, Zuzana Hamalová, Tomáš Siakel, Zuzana Siakelová, Anton Paldan, Mária Paldanová, Juraj Csomor, Etela Csomorová, Juraj Čaplár, Irena Čaplárová, Robert Horňák, Miroslava Horňáková, Jozef Chmelár, Mária Chmelárová, Elena Kovačičová, Ľudmila Bučuričová, Miriam Janošková, Miloslav Turčan, Alžbeta Wahleová, Dagmar Gőndőrová, Eliška Kubátová, Hana Račická, František Riegler, Elena Rieglerová, Patrik Patúc, Ing. Helena Hurtišová, Vladimír Jonáš, Pavol Minarovič, Michal Karner, Emília Karnerová, Erich Klaus, Anna Klausová, Roman Lukačovič, Martina Lukačovičová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Martin Michalík, Anna Valuchová, Petra Novotná, Ing. Róbert Šimek, Anna Martinková, Zuzana Mihalovičová, Ladislav Peter, Eva Petrová, Emil Kocian, Viola Kocianová, Mgr. Dana Farkašová, Silvia Hybbenová, Ing. Jozef Valigurský, Anton Krajčík, Ing. Jana Krajčíková, Zuzana Hamalová, Tomáš Siakel, Zuzana Siakelová, Anton Paldan, Mária Paldanová, Juraj Csomor, Etela Csomorová, Juraj Čaplár, Irena Čaplárová, Robert Horňák, Miroslava Horňáková, Jozef Chmelár, Mária Chmelárová, Elena Kovačičová, Ľudmila Bučuričová, Miriam Janošková, Miloslav Turčan, Alžbeta Wahleová, Dagmar Gőndőrová, Eliška Kubátová, Hana Račická, František Riegler, Elena Rieglerová, Patrik Patúc, Ing. Helena Hurtišová, Vladimír Jonáš, Pavol Minarovič, Michal Karner, Emília Karnerová, Erich Klaus, Anna Klausová, Roman Lukačovič, Martina Lukačovičová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 17663/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia