Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Peter Koleda, Ing. Martin Koleda, Bc. Andrea Csicsayová, Verona Matejčíková, Ľuboš Kastl, Katarína Kastlová, Ján Dojčan, Dušan Maňko, Katarína Maňková, Ester Madarásová, Zuzana Korpášová, Róbert Iván, Viera Marákyová, František Loučka, Katarína Loučková, JUDr. Ladislav Hajdu, Eva Hajdu, Darina Šabíková, Ľuboš Bolgáč, Eva Hrubá, Karol Prukner, Iris Pruknerová, Vladimír Jurek, Miroslav Hajdin, Viera Hajdinová, Mgr. František Brezovský, Iveta Brezovská, Jana Hanusová, Cyril Čonka, Ľudmila Čonková, Xénia Tolkunová, Mgr. Slávka Molnárová, Ing. Ľubomír Pätoprstý, Vlasta Pätoprstá, Oľga Boskovičová, Gert Duni, Miriam Duniová, Dušan Machata, Darina Machatová, Alena Nosková, Iveta Beňová, Vieroslav Šmol, Dušan Orban, Jana Orbanová, Mária Nemčeková, Magdaléna Miklášová, Mária Schmidtová, Štefan Varga, Helena Vargová, Emília Takáčová, Ján Židovský, Peter Brožíček, Ing. Marián Achberger, Eleonóra Achbergerová, Marián Cilling, Zuzana Cillingová, Božena Vydarená, Mária Javoreková, PhDr. Hedviga Luchvová, Darina Gurovičová, RNDr. Eva Putišová, Dana Grznáriková, Cyril Kondrk
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Peter Koleda, Ing. Martin Koleda, Bc. Andrea Csicsayová, Verona Matejčíková, Ľuboš Kastl, Katarína Kastlová, Ján Dojčan, Dušan Maňko, Katarína Maňková, Ester Madarásová, Zuzana Korpášová, Róbert Iván, Viera Marákyová, František Loučka, Katarína Loučková, JUDr. Ladislav Hajdu, Eva Hajdu, Darina Šabíková, Ľuboš Bolgáč, Eva Hrubá, Karol Prukner, Iris Pruknerová, Vladimír Jurek, Miroslav Hajdin, Viera Hajdinová, Mgr. František Brezovský, Iveta Brezovská, Jana Hanusová, Cyril Čonka, Ľudmila Čonková, Xénia Tolkunová, Mgr. Slávka Molnárová, Ing. Ľubomír Pätoprstý, Vlasta Pätoprstá, Oľga Boskovičová, Gert Duni, Miriam Duniová, Dušan Machata, Darina Machatová, Alena Nosková, Iveta Beňová, Vieroslav Šmol, Dušan Orban, Jana Orbanová, Mária Nemčeková, Magdaléna Miklášová, Mária Schmidtová, Štefan Varga, Helena Vargová, Emília Takáčová, Ján Židovský, Peter Brožíček, Ing. Marián Achberger, Eleonóra Achbergerová, Marián Cilling, Zuzana Cillingová, Božena Vydarená, Mária Javoreková, PhDr. Hedviga Luchvová, Darina Gurovičová, RNDr. Eva Putišová, Dana Grznáriková, Cyril Kondrk
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 18597/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia