Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Jozef Meleg, Martina Ivaničová, Marek Zahradník, Mgr. Lukáš Gira, Mgr. Patrik Hutman, Petronela Potočná, Pavel Potočný, Milan Kvaček, Jaroslava Kvačeková, RNDr. Robert Petrovič PhD., RNDr. Andrea Pastoráková PhD., Peter Gerhard, RNDr. Mária Matulová, Ing. Andrea Zahradníková, Ing. Martin Mydla, Mgr. Helena Mydlová, Martin Wirth, Ing. Peter Wirth, Ladislav Trebichalský, Elena Trebichalská, Elena Kunková, Július Kunka, Marian Drahovský, Zuzana Drahovská, Ing. Peter Brezáni, Mgr. Katarína Brezáni, Beata Misiarzová, Ladislav Plaštiak, Katarína Mihalová, Filip Mihal, Eva Izsová, Peter Mikulec, Zuzana Pokorná, Jana Slobodová, MUDr. Linda Mayerová, Milan Trnka, Mária Trnková, Ing. Oľga Štubniaková, Miroslav Cere, Anna Cereová, Ľubomír Morvay, Sabina Morvayová, Jozef Meleg, Bc. Peter Lukáč, Silvia Branická, Pavol Blaho, Alžbeta Zsilleová, Ing. Peter Hoták, Ing. Petronela Hotáková, Peter Mihal, Štefánia Mihalová, Jozef Pustulka, Klára Pustulková, Stanislav Jeřabek, Eva Jeřabeková, Iveta Domoráková, Pavel Farkaš, Božena Farkašová, Milan Vodnak, Magdaléna Vodnaková, Peter Tomo, Ružena Tomová, Miroslav Petrjánoš, Ing. Silvia Petrjánošová, Vladimír Uhliar, Ján Jediný, Emil Šafar, Eva Šafarová, Ivan Tencer, Iveta Tencerová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Jozef Meleg, Martina Ivaničová, Marek Zahradník, Mgr. Lukáš Gira, Mgr. Patrik Hutman, Petronela Potočná, Pavel Potočný, Milan Kvaček, Jaroslava Kvačeková, RNDr. Robert Petrovič PhD., RNDr. Andrea Pastoráková PhD., Peter Gerhard, RNDr. Mária Matulová, Ing. Andrea Zahradníková, Ing. Martin Mydla, Mgr. Helena Mydlová, Martin Wirth, Ing. Peter Wirth, Ladislav Trebichalský, Elena Trebichalská, Elena Kunková, Július Kunka, Marian Drahovský, Zuzana Drahovská, Ing. Peter Brezáni, Mgr. Katarína Brezáni, Beata Misiarzová, Ladislav Plaštiak, Katarína Mihalová, Filip Mihal, Eva Izsová, Peter Mikulec, Zuzana Pokorná, Jana Slobodová, MUDr. Linda Mayerová, Milan Trnka, Mária Trnková, Ing. Oľga Štubniaková, Miroslav Cere, Anna Cereová, Ľubomír Morvay, Sabina Morvayová, Jozef Meleg, Bc. Peter Lukáč, Silvia Branická, Pavol Blaho, Alžbeta Zsilleová, Ing. Peter Hoták, Ing. Petronela Hotáková, Peter Mihal, Štefánia Mihalová, Jozef Pustulka, Klára Pustulková, Stanislav Jeřabek, Eva Jeřabeková, Iveta Domoráková, Pavel Farkaš, Božena Farkašová, Milan Vodnak, Magdaléna Vodnaková, Peter Tomo, Ružena Tomová, Miroslav Petrjánoš, Ing. Silvia Petrjánošová, Vladimír Uhliar, Ján Jediný, Emil Šafar, Eva Šafarová, Ivan Tencer, Iveta Tencerová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 1175/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia