Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2017 podľa krajov
11732
3,05%
-251
9824
2,60%
-30
13199
3,53%
+45
17949
4,05%
-142
19311
4,70%
+84
34300
8,67%
+19
46501
9,68%
-14
42767
9,94%
-183
195583
5,94%
-472

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Cintulova 3, Bratislava
Dlh: 8537,24 €
 
Račianska 155, BRATISLAVA
Dlh: 4242,14 €
 
Priekopy 20/A, Bratislava
Dlh: 10670,01 €
 
Štefánikova 17, Bratislava
Dlh: 19353,90 €
 
Štefánikova 17, Bratislava
Dlh: 8677,98 €
 
Kovácsova 5, Bratislava
Dlh: 1741,96 €
 
REBARBOROVA 37, BRATISLAVA
Dlh: 172,52 €
 
Stará Vajnorská cesta 17/B, Bratislava
Dlh: 4014,78 €
 
Žilinská 14, Bratislava
Dlh: 324,86 €
 
Holíčska 27, Bratislava
Dlh: 14464,28 €
 
Alstrová 79, Bratislava
Dlh: 607,24 €
 
Košická 20228, Bratislava
Dlh: 6428,00 €
 
Bratislavská 425, Žilina
Dlh: 2244,82 €
 
Drevená 10, Bratislava
Dlh: 2897,24 €
 
Borinská 9, Bratislava
Dlh: 258,84 €
 
Wolkrova 17, Bratislava
Dlh: 2206,59 €
 
Banšelova 41, Bratislava
Dlh: 254,83 €
 
Koreszkova 1152/16, Skalica
Dlh: 9299,45 €
 
Miletičova 10, Bratislava
Dlh: 2390,70 €
 
Odeská 13, Bratislava
Dlh: 4649,86 €

         1    2    3    4    5