Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VOLKSBANK Slovensko, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

3961/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: STAMOL, s.r.o.
Záložní dlžníci: STAMOL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3899/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Ladislav Kondé Erika - Centrum
Číslo a rok zápisu:

3474/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3419/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3216/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: ASTRIUM, s.r.o.
Záložní dlžníci: ASTRIUM, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3184/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3121/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: P.P., spol. s r.o., Košice
Číslo a rok zápisu:

3064/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PROFIBUILDING, s.r.o.
Záložní dlžníci: PROFIBUILDING, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2832/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PNG s. r. o.
Záložní dlžníci: PNG s. r. o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 25.01.2021
vyhlásené 21.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.