Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VOLKSBANK Slovensko, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

3961/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: STAMOL, s.r.o.
Záložní dlžníci: STAMOL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3899/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Ladislav Kondé Erika - Centrum
Číslo a rok zápisu:

3474/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3419/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3216/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: ASTRIUM, s.r.o.
Záložní dlžníci: ASTRIUM, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3121/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: P.P., spol. s r.o., Košice
Číslo a rok zápisu:

3064/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PROFIBUILDING, s.r.o.
Záložní dlžníci: PROFIBUILDING, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2832/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PNG s. r. o.
Záložní dlžníci: PNG s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

2830/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 23.07.2024
vyhlásené 23.07.2024
vyhlásené 19.07.2024
vyhlásené 17.07.2024
vyhlásené 15.07.2024

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 01.07.2024.
povolené 05.06.2024.
povolené 06.05.2024.
povolené 15.02.2024.
povolené 05.02.2024.