Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VOLKSBANK Slovensko, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

3961/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: STAMOL, s.r.o.
Záložní dlžníci: STAMOL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3899/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Ladislav Kondé Erika - Centrum
Číslo a rok zápisu:

3474/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3419/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3216/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: ASTRIUM, s.r.o.
Záložní dlžníci: ASTRIUM, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3184/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

3121/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: P.P., spol. s r.o., Košice
Číslo a rok zápisu:

3064/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PROFIBUILDING, s.r.o.
Záložní dlžníci: PROFIBUILDING, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2832/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PNG s. r. o.
Záložní dlžníci: PNG s. r. o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 15.04.2021
vyhlásené 14.04.2021
vyhlásené 13.04.2021
vyhlásené 13.04.2021
vyhlásené 06.04.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 16.04.2021
pridané do BP 15.04.2021
pridané do BP 26.03.2021

Reštrukturalizácie

povolené 14.04.2021.
povolené 12.04.2021.
povolené 06.04.2021.
povolené 22.03.2021.
povolené 25.02.2021.