Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Nezamestnanosť - Bratislavský kraj
stav k 31.5.2020 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 16172
+1966
4,27%
Trnavský kraj 15159
+1299
4,85%
Trenčiansky kraj 17366
+1646
5,27%
Nitriansky kraj 21451
+1892
5,60%
Žilinský kraj 23184
+1690
6,04%
Banskobystrický kraj 35403
+1900
9,56%
Prešovský kraj 48824
+1776
10,93%
Košický kraj 41600
+2510
9,77%
Slovenská republika 219159
+14679
7,20%

Voľné pracovné príležitosti
Bratislavský kraj

kariera.sk
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.07.2020
vyhlásené 01.07.2020
vyhlásené 30.06.2020
vyhlásené 29.06.2020
vyhlásené 29.06.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.
povolené 27.04.2020.
povolené 10.03.2020.