Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2022 podľa krajov
12622
3,25%
-678
11811
3,69%
-588
12069
3,69%
-399
15465
3,86%
-588
18576
4,72%
-455
29264
8,28%
-196
42547
9,94%
-406
35911
8,74%
-410
178265
5,90%
-3720
Nezamestnanosť - Bratislavský kraj
stav k 31.10.2022 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 12622
-678
3,25%
Trnavský kraj 11811
-588
3,69%
Trenčiansky kraj 12069
-399
3,69%
Nitriansky kraj 15465
-588
3,86%
Žilinský kraj 18576
-455
4,72%
Banskobystrický kraj 29264
-196
8,28%
Prešovský kraj 42547
-406
9,94%
Košický kraj 35911
-410
8,74%
Slovenská republika 178265
-3720
5,90%

Voľné pracovné príležitosti
Bratislavský kraj

kariera.sk