Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Komárno, Andrea Csicsayová, Juraj Hausleitner, Duc Pham Hong, Huong Nhuyen Thi Thuy, Oľga Nagyová, Karolína Albertová, Helena Baloghová, Výkup Realít s. r. o., Anna Angerbauer, Peter Kollárovič, Erik Burai, Helena Nagyová, Edita Ďuríková, Ladislav Kociha, Ladislav Berecz, Ing. Veronika Zilizi, Alexander Gaborek, Etela Gaboreková, Tomáš Szemes, Helena Suceková, Mária Šimová, Edita Kobidová, František Bayer, Tomáš Dubán, Tomáš Lengyel, Helena Potaschová, Angelika Poláková, Bc. Gabriela Andrew, RNDr. Agneša Sebőková, Mgr. Štefan Sebők, Silvia Nagyová, Elena Szabóová, Ľudovít Timler, Jana Timlerová, Dušan Kurcsík, Štefan Décsi, PharmDr. Gabriela Fábry, Veronika Ozgyinová, Norbert Ostatník, Agáta Molnárová, Žaneta Fűriová
Záložný dlžník: Mesto Komárno, Andrea Csicsayová, Juraj Hausleitner, Duc Pham Hong, Huong Nhuyen Thi Thuy, Oľga Nagyová, Karolína Albertová, Helena Baloghová, Výkup Realít s. r. o., Anna Angerbauer, Peter Kollárovič, Erik Burai, Helena Nagyová, Edita Ďuríková, Ladislav Kociha, Ladislav Berecz, Ing. Veronika Zilizi, Alexander Gaborek, Etela Gaboreková, Tomáš Szemes, Helena Suceková, Mária Šimová, Edita Kobidová, František Bayer, Tomáš Dubán, Tomáš Lengyel, Helena Potaschová, Angelika Poláková, Bc. Gabriela Andrew, RNDr. Agneša Sebőková, Mgr. Štefan Sebők, Silvia Nagyová, Elena Szabóová, Ľudovít Timler, Jana Timlerová, Dušan Kurcsík, Štefan Décsi, PharmDr. Gabriela Fábry, Veronika Ozgyinová, Norbert Ostatník, Agáta Molnárová, Žaneta Fűriová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15940/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia