Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Miroslav Žužkovič, B.C.B., Mgr. Viera Šandorová, Juliana Rasková, Terézia Valovičová, Elena Šemetková, Chiara Scalzotto, Bc. Alexandra Šandrejová, Peter Paška, Mgr. Lucia Divičanová, Margita Sučíková, Blahoslav Sučík, Arpád Rehák, Gyöngyike Reháková, Ibolya Žabková, Mária Kaprinayová, Július Kaprinay, Dušan Klimovský, Jana Klimovská, Ildikó Szlízsová, Jolana Rafaiová, Ing. Peter Papp, Matej Rafai, Gabriel Molnár, Igor Bartaloš, Zuzana Bartalošová, Anna Rusnáková, Štefan Kubík, Mária Forrová, Katarína Korenková, Beata Feigl, Edita Bíróová, Magdaléna Ivanová, Alžbeta Cziglerová, Alexander Czigler, Peter Teplický, Ing. Veronika Csizmadiaová, Eugen Modrovics, Alžbeta Modrovicsová, Arpád Petrovič, Erika Petrovičová, Karol Nagy, Mária Trévaiová, Jozef Kubica, Ľuboš Kubica, Marián Juhász, Ing. Rozália Petrová, Richard Maderka, Denisa Maderková, Viliam Vrábel, Karol Holcpach, JUDr. Zoltán Ružič, Mária Rečková, Marek Parák, Ing. Mária Bajčíková, Eva Gažová, Nina Kováčová, Pavol Kováč, Hajnalka Žužkovičová, Jana Petrušová
Záložný dlžník: Miroslav Žužkovič, B.C.B., Mgr. Viera Šandorová, Juliana Rasková, Terézia Valovičová, Elena Šemetková, Chiara Scalzotto, Bc. Alexandra Šandrejová, Peter Paška, Mgr. Lucia Divičanová, Margita Sučíková, Blahoslav Sučík, Arpád Rehák, Gyöngyike Reháková, Ibolya Žabková, Mária Kaprinayová, Július Kaprinay, Dušan Klimovský, Jana Klimovská, Ildikó Szlízsová, Jolana Rafaiová, Ing. Peter Papp, Matej Rafai, Gabriel Molnár, Igor Bartaloš, Zuzana Bartalošová, Anna Rusnáková, Štefan Kubík, Mária Forrová, Katarína Korenková, Beata Feigl, Edita Bíróová, Magdaléna Ivanová, Alžbeta Cziglerová, Alexander Czigler, Peter Teplický, Ing. Veronika Csizmadiaová, Eugen Modrovics, Alžbeta Modrovicsová, Arpád Petrovič, Erika Petrovičová, Karol Nagy, Mária Trévaiová, Jozef Kubica, Ľuboš Kubica, Marián Juhász, Ing. Rozália Petrová, Richard Maderka, Denisa Maderková, Viliam Vrábel, Karol Holcpach, JUDr. Zoltán Ružič, Mária Rečková, Marek Parák, Ing. Mária Bajčíková, Eva Gažová, Nina Kováčová, Pavol Kováč, Hajnalka Žužkovičová, Jana Petrušová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16196/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia