Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Adrianna Nyiregyházka, Marta Šikovancová, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznanie na Slovensku Galanta, Győző Gyeszat, Adriena Gyeszat, Zoltán Rátz, Helena Rátzová, Zoltán Varga, Ľubica Kabatiarová, Peter Dzurko, Marcela Deáková, Bc. Dominika Popluhárová, Ing. Ladislav Horváth, Mgr. Miroslava Horváthová, Andrea Martinkovičová, Jozefína Šťovíčková, Ján Florián, Anna Dobrovodská, Mária Oravská, Ing. Stanislava Dupľáková, Silvia Andódiová, Róbert Andódi, Marta Rajjová, Eva Kohútová, Dušan Kohút, Mgr. Milan Kohút, Erika Urbančoková, Martin Kabát, Zoltán Farkaš, Katarína Hrobáreková, Ing. Milada Rakická, Ing. Daniel Meško, Ildikó Brožkovičová, Vojtech Brožkovič, Miroslav Trojan, Mgr. Zuzana Trojanová, Eva Panyiková, Viola Medíková, Milan Medík, Edita Pethőová, Alžbeta Zárecká, Bc. Martin Paľov, Margita Knappová, Martin Brinďák, Juliana Kabátová, Árpád Hrobárek, Viliam Kubányi, Jolana Kubányiová, Margita Kovácsová, Róbert Szloboda, Ladislav Konta, Katarína Tóthová, Tibor Szabó, Melinda Szabóová, Ing. Rudolf Rátz, Jana Erdélyiová, Marta Váradyová, František Tomaček, Klára Tomačková, Rozália Hympánová, František Pudmerický, Martin Rimon, Beatrix Bobálová, Ján Vrabec, Ing. PhD. Štefan Dupľák
Záložný dlžník: Adrianna Nyiregyházka, Marta Šikovancová, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznanie na Slovensku Galanta, Győző Gyeszat, Adriena Gyeszat, Zoltán Rátz, Helena Rátzová, Zoltán Varga, Ľubica Kabatiarová, Peter Dzurko, Marcela Deáková, Bc. Dominika Popluhárová, Ing. Ladislav Horváth, Mgr. Miroslava Horváthová, Andrea Martinkovičová, Jozefína Šťovíčková, Ján Florián, Anna Dobrovodská, Mária Oravská, Ing. Stanislava Dupľáková, Silvia Andódiová, Róbert Andódi, Marta Rajjová, Eva Kohútová, Dušan Kohút, Mgr. Milan Kohút, Erika Urbančoková, Martin Kabát, Zoltán Farkaš, Katarína Hrobáreková, Ing. Milada Rakická, Ing. Daniel Meško, Ildikó Brožkovičová, Vojtech Brožkovič, Miroslav Trojan, Mgr. Zuzana Trojanová, Eva Panyiková, Viola Medíková, Milan Medík, Edita Pethőová, Alžbeta Zárecká, Bc. Martin Paľov, Margita Knappová, Martin Brinďák, Juliana Kabátová, Árpád Hrobárek, Viliam Kubányi, Jolana Kubányiová, Margita Kovácsová, Róbert Szloboda, Ladislav Konta, Katarína Tóthová, Tibor Szabó, Melinda Szabóová, Ing. Rudolf Rátz, Jana Erdélyiová, Marta Váradyová, František Tomaček, Klára Tomačková, Rozália Hympánová, František Pudmerický, Martin Rimon, Beatrix Bobálová, Ján Vrabec, Ing. PhD. Štefan Dupľák
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16195/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia