Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Záložné práva
Československá obchodná banka, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Československá obchodná banka, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16320/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MIRABA, s.r.o.
Záložní dlžníci: MIRABA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15567/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15385/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ANTES B+M s.r.o.
Záložní dlžníci: ANTES B+M s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14844/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14613/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: BOMET SLOVAKIA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14582/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Agropodnik a. s. Trnava
Číslo a rok zápisu:

14323/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Marek Giláň - CORA
Číslo a rok zápisu:

13880/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ŽP EKO QELET a.s.
Záložní dlžníci: ŽP EKO QELET a.s.
Číslo a rok zápisu:

13872/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
viac...