Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Záložné práva
Československá obchodná banka, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Československá obchodná banka, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16320/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MIRABA, s.r.o.
Záložní dlžníci: MIRABA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15567/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15385/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ANTES B+M s.r.o.
Záložní dlžníci: ANTES B+M s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14844/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14613/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: BOMET SLOVAKIA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14582/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Agropodnik a. s. Trnava
Číslo a rok zápisu:

14323/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Marek Giláň - CORA
Číslo a rok zápisu:

13880/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ŽP EKO QELET a.s.
Záložní dlžníci: ŽP EKO QELET a.s.
Číslo a rok zápisu:

13872/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
viac...