Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Záložné práva
HS HSV s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre HS HSV s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

15567/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11988/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6720/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11330/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18468/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

7568/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2145/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16137/2006

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14651/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

10695/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre HS HSV s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

11988/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6720/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2145/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16137/2006

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14651/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

10695/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1534/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6268/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6151/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: HS HSV s.r.o.
Záložní dlžníci: HS HSV s.r.o.