Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Záložné práva
C. B. K. spol. s r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre C. B. K. spol. s r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

13872/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

11237/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13328/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

20613/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

18300/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

1954/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre C. B. K. spol. s r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

13872/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

11237/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13328/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

20613/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

18300/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

1954/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: C. B. K. spol. s r.o.
Záložní dlžníci: C. B. K. spol. s r.o.