Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Záložné práva
Katarína Ondrišíková
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Katarína Ondrišíková - záložca
Číslo a rok zápisu:

14844/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

27897/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona