Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Rastislav Gelinger-RG TECHNIK - záložca
Číslo a rok zápisu:

18020/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

22274/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

22264/2006

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

18431/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Rastislav Gelinger-RG TECHNIK - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

18020/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

22274/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

22264/2006

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Číslo a rok zápisu:

18431/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Rastislav Gelinger-RG TECHNIK
Veritelia: Q - CAR, a. s.