Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

12853/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Adamovič
Záložní dlžníci: Milan Adamovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10675/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Bárdy
Záložní dlžníci: Jozef Bárdy
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10671/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Peter Sjekel
Záložní dlžníci: Peter Sjekel
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

9505/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dionýz Duda
Záložní dlžníci: Dionýz Duda
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

8198/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ladislav Jónáš
Záložní dlžníci: Ladislav Jónáš
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

7437/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Eduard Marcinek
Záložní dlžníci: Eduard Marcinek
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

4414/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Hlavatý
Záložní dlžníci: Ján Hlavatý
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2895/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Radoslav Kuki
Záložní dlžníci: Radoslav Kuki
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2893/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Rastislav Száraz
Záložní dlžníci: Rastislav Száraz
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2892/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Marián Danko
Záložní dlžníci: Marián Danko
Veritelia: Q - CAR, a. s.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 23.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 30.06.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.