Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Záložné práva
Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

12853/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Adamovič
Záložní dlžníci: Milan Adamovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

12852/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Viktor Sedláček
Záložní dlžníci: Viktor Sedláček
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10675/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Bárdy
Záložní dlžníci: Jozef Bárdy
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10671/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Peter Sjekel
Záložní dlžníci: Peter Sjekel
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

9505/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dionýz Duda
Záložní dlžníci: Dionýz Duda
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

8198/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ladislav Jónáš
Záložní dlžníci: Ladislav Jónáš
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

7437/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Eduard Marcinek
Záložní dlžníci: Eduard Marcinek
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

4414/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Hlavatý
Záložní dlžníci: Ján Hlavatý
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2895/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Radoslav Kuki
Záložní dlžníci: Radoslav Kuki
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2893/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Rastislav Száraz
Záložní dlžníci: Rastislav Száraz
Veritelia: Q - CAR, a. s.
viac...