Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Záložné práva
Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

12853/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Adamovič
Záložní dlžníci: Milan Adamovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

12852/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Viktor Sedláček
Záložní dlžníci: Viktor Sedláček
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10675/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Bárdy
Záložní dlžníci: Jozef Bárdy
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

10671/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Peter Sjekel
Záložní dlžníci: Peter Sjekel
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

9505/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dionýz Duda
Záložní dlžníci: Dionýz Duda
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

8198/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ladislav Jónáš
Záložní dlžníci: Ladislav Jónáš
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

7437/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Eduard Marcinek
Záložní dlžníci: Eduard Marcinek
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

4414/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Hlavatý
Záložní dlžníci: Ján Hlavatý
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2895/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Radoslav Kuki
Záložní dlžníci: Radoslav Kuki
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

2893/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Rastislav Száraz
Záložní dlžníci: Rastislav Száraz
Veritelia: Q - CAR, a. s.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.07.2020
vyhlásené 01.07.2020
vyhlásené 30.06.2020
vyhlásené 29.06.2020
vyhlásené 29.06.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.
povolené 27.04.2020.
povolené 10.03.2020.