Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
Consumer Finance Holding, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Consumer Finance Holding, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16096/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Róbert Mlynarčík
Záložní dlžníci: Róbert Mlynarčík
Číslo a rok zápisu:

15503/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Petra Nemcová
Záložní dlžníci: Petra Nemcová
Číslo a rok zápisu:

15110/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ondrej Vozaf
Záložní dlžníci: Ondrej Vozaf
Číslo a rok zápisu:

15109/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ing. Anton Klopček
Záložní dlžníci: Ing. Anton Klopček
Číslo a rok zápisu:

15108/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Bohumil Bizik
Záložní dlžníci: Bohumil Bizik
Číslo a rok zápisu:

15103/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Slavomír Hlivár
Záložní dlžníci: Slavomír Hlivár
Číslo a rok zápisu:

15102/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Róbert Uhliarik
Záložní dlžníci: Róbert Uhliarik
Číslo a rok zápisu:

15100/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Anežka Kuľová
Záložní dlžníci: Anežka Kuľová
Číslo a rok zápisu:

14862/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Barbecue s.r.o.
Záložní dlžníci: Barbecue s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14861/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AGRO TEAM, s.r.o.
Záložní dlžníci: AGRO TEAM, s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 13.08.2020
vyhlásené 13.08.2020
vyhlásené 11.08.2020
vyhlásené 10.08.2020
vyhlásené 06.08.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.