Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
MPC CESSI a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre MPC CESSI a.s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

13411/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

12670/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

4769/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

20082/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17192/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17191/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17864/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

28976/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

25979/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre MPC CESSI a.s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

13411/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

12670/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

4769/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

20082/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17192/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17191/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

17864/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

28976/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

25979/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MPC CESSI a.s.
Záložní dlžníci: MPC CESSI a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre MPC CESSI a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

2692/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

8962/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

22170/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

29889/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.