Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
SZAL - AGRO Kft.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre SZAL - AGRO Kft. - záložca
Číslo a rok zápisu:

22170/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

29889/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre SZAL - AGRO Kft. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

22170/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.
Číslo a rok zápisu:

29889/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SZAL - AGRO Kft.
Záložní dlžníci: SZAL - AGRO Kft.
Veritelia: MPC CESSI a.s.