Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Ing. Ľubomír Šarmír
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ing. Ľubomír Šarmír - záložca
Číslo a rok zápisu:

25691/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ing. Ľubomír Šarmír - záložný dlžník
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ing. Ľubomír Šarmír - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16787/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: MATOLI, s.r.o.
Záložní dlžníci: MATOLI, s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 25.01.2021
vyhlásené 21.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 19.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.