Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Lukáš Benedikt, Ing. Ľubomír Šarmír, Janka Bieleková, Štefan Kalamen, Eva Kalamenová, Magdaléna Králková, Ing. Tatiana Benediktová, MUDr. Zora Križanová, Ing. Miroslav Kunic, Mária Kunicová, JUDr. Taťana Spišiaková, MUDr. Eva Voskárová, Elena Porkertová, Jozefa Mechurová, Jana Bradáčová, PhDr. Jozef Vranka, Iveta Vranková, Marta Horniaková, MUDr. Oľga Bandžáková, MUDr. Jozef Bandžák, Božena Fialová, PhDr. Marta Marsinová, Ing. Peter Tomčík, Mgr. Tomáš Dolinský, Ing. Tomáš Šťastný, Michal Valovič, Jozef Páleník, Zlatica Páleníková, Nataša Bugárová, Ján Bugár, Viera Kanisová, MUDr. Viera Vlniešková, Daniela Kiníková, Daniel Duriš, Ľudmila Šavelová, Ján Soljar, Ing. Iveta Urbánková, Ing. arch. Karol Urbánek, Mgr. art. Eva Plesníková, František Vlašič, Vilma Vlašičová, Ján Gbelský, Mária Gbelská, Táňa Guzyová, Hannelóre Šujanská, Ing. Viera Varsíková, Helena Kudziová, MUDr. Zuzana Humpolcová, Ing. Michal Kudzia, Juraj Lutter, Lýdia Mozolániová, Emília Bystroňová, Mária Segiňáková, Ing. arch. Dušan Semančík CSc., Angelika Semančíková, PhDr. Helena Hrková, Justína Doričová, Magdaléna Pavlíková, Ing. arch. Peter Pagáč, Ing. Alexandra Pagáčová, Hilda Kučerová, Ingrid Kissová, Helena Steiner, Helena Gašparcová, Ing. Ľubomír Šarmír, Ing. Henrieta Šarmírová, JUDr. Peter Stavrovský, Želmíra Hatala, Tamara Balážiková, Ľudovít Lülei, Elena Lüleiová, Alžbeta Kĺbiková, Andrea Šujanská, Mgr. Martin Šujanský, Ing. Alexis Goliaš, Mgr. Monika Semančíková, Ján Bašnár, Anna Bašnárová, Ing. Martina Činčurová, PaedDr. Iveta Macejková CSc., František Murín, Kvetoslava Murínová, Ing. Eva Trnková, Matej Hulej, Diana Hulejová, Alica Dzuriková, JUDr. Jaroslav Dzurik, Izabela Gábrišová, Ing. Michal Šebo, Ferenc Bresztyák, Zuzana Minárová, Štefan Gál, Eva Gálová, Elena Pribusová, Ján Seman, Jana Semanová, Branislav Seman, Hilda Remešíková, PaedDr. Ján Remešík, Gabriela Csóková, Alojz Kostka, Mária Kostková, Eva Horváthová, Tibor Horváth, Mgr. Helena Farkašová, Ing. Vladislav Šupola, Ing. František Knezl, Eva Knezlová, Ing. Miroslav Svoboda, Ing. Elena Kosmanová, Ing. Ján Fučík, Ing. Monika Fučíková, RNDr. Ján Čurlík CSc., Hilda Kučerová, Akad. arch. René Kosman, Jozef Vranka, Ing. Ladislav Búci CSc., Kvetoslava Búciová, Anna Štepanovská, Ing. Jaroslav Zubák, Jaroslava Zubáková, Leoš Taraba, Mgr. Milada Ferjenčíková, Ing. arch. Iveta Urbánková, Ing. Iveta Urbánková, Ing. arch. Karol Urbánek, Zoja Rizmanová, Peter Mechur, Ing. Juraj Kudzi, Elena Príbusová, Martin Paal, Mgr. Milada Ferienčíková, Top-fit, s.r.o.
Záložný dlžník: Ing. Lukáš Benedikt, Ing. Ľubomír Šarmír, Janka Bieleková, Štefan Kalamen, Eva Kalamenová, Magdaléna Králková, Ing. Tatiana Benediktová, MUDr. Zora Križanová, Ing. Miroslav Kunic, Mária Kunicová, JUDr. Taťana Spišiaková, MUDr. Eva Voskárová, Elena Porkertová, Jozefa Mechurová, Jana Bradáčová, PhDr. Jozef Vranka, Iveta Vranková, Marta Horniaková, MUDr. Oľga Bandžáková, MUDr. Jozef Bandžák, Božena Fialová, PhDr. Marta Marsinová, Ing. Peter Tomčík, Mgr. Tomáš Dolinský, Ing. Tomáš Šťastný, Michal Valovič, Jozef Páleník, Zlatica Páleníková, Nataša Bugárová, Ján Bugár, Viera Kanisová, MUDr. Viera Vlniešková, Daniela Kiníková, Daniel Duriš, Ľudmila Šavelová, Ján Soljar, Ing. Iveta Urbánková, Ing. arch. Karol Urbánek, Mgr. art. Eva Plesníková, František Vlašič, Vilma Vlašičová, Ján Gbelský, Mária Gbelská, Táňa Guzyová, Hannelóre Šujanská, Ing. Viera Varsíková, Helena Kudziová, MUDr. Zuzana Humpolcová, Ing. Michal Kudzia, Juraj Lutter, Lýdia Mozolániová, Emília Bystroňová, Mária Segiňáková, Ing. arch. Dušan Semančík CSc., Angelika Semančíková, PhDr. Helena Hrková, Justína Doričová, Magdaléna Pavlíková, Ing. arch. Peter Pagáč, Ing. Alexandra Pagáčová, Hilda Kučerová, Ingrid Kissová, Helena Steiner, Helena Gašparcová, Ing. Ľubomír Šarmír, Ing. Henrieta Šarmírová, JUDr. Peter Stavrovský, Želmíra Hatala, Tamara Balážiková, Ľudovít Lülei, Elena Lüleiová, Alžbeta Kĺbiková, Andrea Šujanská, Mgr. Martin Šujanský, Ing. Alexis Goliaš, Mgr. Monika Semančíková, Ján Bašnár, Anna Bašnárová, Ing. Martina Činčurová, PaedDr. Iveta Macejková CSc., František Murín, Kvetoslava Murínová, Ing. Eva Trnková, Matej Hulej, Diana Hulejová, Alica Dzuriková, JUDr. Jaroslav Dzurik, Izabela Gábrišová, Ing. Michal Šebo, Ferenc Bresztyák, Zuzana Minárová, Štefan Gál, Eva Gálová, Elena Pribusová, Ján Seman, Jana Semanová, Branislav Seman, Hilda Remešíková, PaedDr. Ján Remešík, Gabriela Csóková, Alojz Kostka, Mária Kostková, Eva Horváthová, Tibor Horváth, Mgr. Helena Farkašová, Ing. Vladislav Šupola, Ing. František Knezl, Eva Knezlová, Ing. Miroslav Svoboda, Ing. Elena Kosmanová, Ing. Ján Fučík, Ing. Monika Fučíková, RNDr. Ján Čurlík CSc., Hilda Kučerová, Akad. arch. René Kosman, Jozef Vranka, Ing. Ladislav Búci CSc., Kvetoslava Búciová, Anna Štepanovská, Ing. Jaroslav Zubák, Jaroslava Zubáková, Leoš Taraba, Mgr. Milada Ferjenčíková, Ing. arch. Iveta Urbánková, Ing. Iveta Urbánková, Ing. arch. Karol Urbánek, Zoja Rizmanová, Peter Mechur, Ing. Juraj Kudzi, Elena Príbusová, Martin Paal, Mgr. Milada Ferienčíková, Top-fit, s.r.o.
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 25691/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia