Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Záložné práva
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

15133/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

14524/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

15176/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: SLOV - MART, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

909/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SLOV - MART, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16289/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NeoTec Martin, s.r.o.
Záložní dlžníci: NeoTec Martin, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16271/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Antonín Brázdil
Záložní dlžníci: Antonín Brázdil
Číslo a rok zápisu:

16270/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Antonín Brázdil
Záložní dlžníci: Antonín Brázdil
Číslo a rok zápisu:

16203/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Ľubomír Duplák - EKOPRIM
Číslo a rok zápisu:

16201/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Prefa Orlov, s.r.o.
Záložní dlžníci: Prefa Orlov, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16151/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

16027/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Ing. Ľuboš Ivan
Záložní dlžníci: AGRO - EKO group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16023/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16022/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16021/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
viac...