Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Záložné práva
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

15133/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

14524/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

15176/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: SLOV - MART, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

909/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: SLOV - MART, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre UniCredit Bank Slovakia a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16289/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NeoTec Martin, s.r.o.
Záložní dlžníci: NeoTec Martin, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16271/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Antonín Brázdil
Záložní dlžníci: Antonín Brázdil
Číslo a rok zápisu:

16270/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Antonín Brázdil
Záložní dlžníci: Antonín Brázdil
Číslo a rok zápisu:

16203/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Ľubomír Duplák - EKOPRIM
Číslo a rok zápisu:

16201/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Prefa Orlov, s.r.o.
Záložní dlžníci: Prefa Orlov, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16151/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

16027/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Ing. Ľuboš Ivan
Záložní dlžníci: AGRO - EKO group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16023/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16022/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16021/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
viac...