Záložné práva
VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VOLKSBANK Slovensko, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15875/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ŠMEK, s.r.o.
Záložní dlžníci: ŠMEK, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15512/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AGROSTAV, a.s. Nitra
Záložní dlžníci: AGROSTAV, a.s. Nitra
Číslo a rok zápisu:

15510/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AGROSTAV, a.s. Nitra
Záložní dlžníci: AGSING, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15504/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Slavomír Paľovčík
Číslo a rok zápisu:

15432/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: VEGUM a.s.
Záložní dlžníci: VEGUM a.s.
Číslo a rok zápisu:

15153/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

15104/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Paneurópska vysoká škola n.o.
Číslo a rok zápisu:

14542/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Vidlička - AMOS
Číslo a rok zápisu:

14423/2013

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14256/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 21.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 19.01.2021
vyhlásené 19.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.