Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2020 podľa krajov
11097
2,83%
-107
9684
2,80%
+269
11795
3,21%
-394
13753
3,04%
+69
16995
4,07%
-309
28945
6,94%
+511
41022
8,45%
-115
35574
7,70%
+184
168865
5,05%
+108
Záložné práva
VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VOLKSBANK Slovensko, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15875/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ŠMEK, s.r.o.
Záložní dlžníci: ŠMEK, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15512/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AGROSTAV, a.s. Nitra
Záložní dlžníci: AGROSTAV, a.s. Nitra
Číslo a rok zápisu:

15510/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AGROSTAV, a.s. Nitra
Záložní dlžníci: AGSING, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15504/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Ing. Slavomír Paľovčík
Číslo a rok zápisu:

15432/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: VEGUM a.s.
Záložní dlžníci: VEGUM a.s.
Číslo a rok zápisu:

15153/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

15104/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Paneurópska vysoká škola n.o.
Číslo a rok zápisu:

14542/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Vidlička - AMOS
Číslo a rok zápisu:

14423/2013

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14256/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 03.04.2020
vyhlásené 03.04.2020
vyhlásené 27.03.2020
vyhlásené 26.03.2020
vyhlásené 24.03.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 10.03.2020.
povolené 04.03.2020.
povolené 03.03.2020.
povolené 26.02.2020.
povolené 14.02.2020.