Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Poštová banka, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Poštová banka, a.s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

6809/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Poštová banka, a.s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

9320/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Poštová banka, a.s.
Záložní dlžníci: Poštová banka, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Poštová banka, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16277/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Peter Novotný RETIC
Záložní dlžníci: Peter Novotný RETIC
Číslo a rok zápisu:

16178/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

16095/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Novácka Energetika, a.s.
Číslo a rok zápisu:

16066/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NERUNA LTD
Záložní dlžníci: NERUNA LTD
Číslo a rok zápisu:

15989/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: PB Finančné služby, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15988/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: PB Finančné služby, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15729/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Akcie.sk, s. r. o.
Záložní dlžníci: Akcie.sk, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

15708/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: POBA Servis, a.s.
Záložní dlžníci: POBA Servis, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15491/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: POĽNONÁKUP HONT a.s.
Číslo a rok zápisu:

15188/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Tempus - Trans s.r.o.
Záložní dlžníci: Tempus - Trans s.r.o.
viac...