Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Poštová banka, a.s., Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Jaroslav Puťko, Valentína Puťková, Beata Slaniniaková, Peter Liko, Richard Jajcay, Zuzana Jajcayová, Dominika Vranovská, Peter Michalčík, Juraj Bubeník, Ingrid Bubeníková, Igor Daňo, Roman Perička, Mária Sontagová, Jana Kučerová, Emília Ongerová, Ing. Bibiana Tešlárová, Ing. Andrea Jarolínová, Andrej Sinicyn, Zuzana Sinicynová, Ján Deván, Jolana Devánová, Vladimír Kmeťko, Henrieta Kmeťková, Tomáš Kováč, Vladislav Kučera, Katarína Kučerová, Renata Halapínová, Eva Michalcová, PhDr. Katarína Mikulová, Janka Paulechová, Ing. Slávka Suchá, Ing. František Suchý, Zuzana Tirpáková, Ján Petráš, Erika Petrášová, Mária Borodajkevičová, Peter Horváth, Mgr. Dana Horváthová, Ing. Ján Pavlo, Ing. Marta Pavlová, Miroslav Poláček, Júlia Sodomová, Lukáš Majer, Doc. JUDr. Vojtech Tkáč CSc., Mgr. Peter Novák, Miloš Blšták, Katarína Števove, Mgr. Rodriguez Behajaina, Ing. Peter Baltazárovič, Adrián Kollár, Ing. Alexandra Kollárová, Anna Vaculčíková, Ing. Emil Adamkovič CSc., Dana Adamkovičová, Stanislav Stopka, Eva Bojničanová, Mária Šavarová, JUDr. Roman Hajdučík, Mgr. Hana Hajdučíková, Mgr. Zuzana Kamencová, Alena Hanečková, Andrea Gregušová, Ing. Miroslav Gálik, Tatiana Gáliková, Helena Bezděková, Karol Baláž, Ing. Nadežda Machková, Ing. Andrej Gestinger, Marián Hrdina, Ľubica Laššáková, Peter Rataj, Gabriela Ratajová, Ing. Marcel Catlík, Ing. Karol Melocík, Monika Catlíková, Oľga Gluchová, Katarína Ružičková, Peter Smatušík, Mária Lizáková, Lucia Cehulová, Anna Kramárová, Veronika Horváthová, Miroslav Knapp, Ing. Simona Hudecová, Eva Barilová, Katarína Buková, Dušan Bučurič, Monika Bučuričová, Ing. Andrea Kissová, Rudolf Rozkopal, Beata Rozkopalová, Martin Durec, Zdenka Durecová, Mgr. Gabriel Hoštaj, Dana Barančíková, Ing. Daniel Satko, Monika Satková, Jozef Belohorec, PhMr. Mariana Rehová, Piotr Wojciech Staszkiewicz, Lucia Staszkiewiczová, Andrea Mészárosová, Ing. Jozef Mészáros, MVDr. Michaela Pavlásková, Ing. Petr Pavlásek, Ing. Jozef Harvančík, Ing. Viera Harvančíková, Ing. Roman Teplan, Juraj Šulík, Jozef Iľko, JUDr. Ján Ondriška, Agnesa Ondrišková, Zlata Černá, BILLA s.r.o., DEMOSTAV, s.r.o.
Záložný dlžník: Poštová banka, a.s., Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Jaroslav Puťko, Valentína Puťková, Beata Slaniniaková, Peter Liko, Richard Jajcay, Zuzana Jajcayová, Dominika Vranovská, Peter Michalčík, Juraj Bubeník, Ingrid Bubeníková, Igor Daňo, Roman Perička, Mária Sontagová, Jana Kučerová, Emília Ongerová, Ing. Bibiana Tešlárová, Ing. Andrea Jarolínová, Andrej Sinicyn, Zuzana Sinicynová, Ján Deván, Jolana Devánová, Vladimír Kmeťko, Henrieta Kmeťková, Tomáš Kováč, Vladislav Kučera, Katarína Kučerová, Renata Halapínová, Eva Michalcová, PhDr. Katarína Mikulová, Janka Paulechová, Ing. Slávka Suchá, Ing. František Suchý, Zuzana Tirpáková, Ján Petráš, Erika Petrášová, Mária Borodajkevičová, Peter Horváth, Mgr. Dana Horváthová, Ing. Ján Pavlo, Ing. Marta Pavlová, Miroslav Poláček, Júlia Sodomová, Lukáš Majer, Doc. JUDr. Vojtech Tkáč CSc., Mgr. Peter Novák, Miloš Blšták, Katarína Števove, Mgr. Rodriguez Behajaina, Ing. Peter Baltazárovič, Adrián Kollár, Ing. Alexandra Kollárová, Anna Vaculčíková, Ing. Emil Adamkovič CSc., Dana Adamkovičová, Stanislav Stopka, Eva Bojničanová, Mária Šavarová, JUDr. Roman Hajdučík, Mgr. Hana Hajdučíková, Mgr. Zuzana Kamencová, Alena Hanečková, Andrea Gregušová, Ing. Miroslav Gálik, Tatiana Gáliková, Helena Bezděková, Karol Baláž, Ing. Nadežda Machková, Ing. Andrej Gestinger, Marián Hrdina, Ľubica Laššáková, Peter Rataj, Gabriela Ratajová, Ing. Marcel Catlík, Ing. Karol Melocík, Monika Catlíková, Oľga Gluchová, Katarína Ružičková, Peter Smatušík, Mária Lizáková, Lucia Cehulová, Anna Kramárová, Veronika Horváthová, Miroslav Knapp, Ing. Simona Hudecová, Eva Barilová, Katarína Buková, Dušan Bučurič, Monika Bučuričová, Ing. Andrea Kissová, Rudolf Rozkopal, Beata Rozkopalová, Martin Durec, Zdenka Durecová, Mgr. Gabriel Hoštaj, Dana Barančíková, Ing. Daniel Satko, Monika Satková, Jozef Belohorec, PhMr. Mariana Rehová, Piotr Wojciech Staszkiewicz, Lucia Staszkiewiczová, Andrea Mészárosová, Ing. Jozef Mészáros, MVDr. Michaela Pavlásková, Ing. Petr Pavlásek, Ing. Jozef Harvančík, Ing. Viera Harvančíková, Ing. Roman Teplan, Juraj Šulík, Jozef Iľko, JUDr. Ján Ondriška, Agnesa Ondrišková, Zlata Černá, BILLA s.r.o., DEMOSTAV, s.r.o.
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 6809/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia