Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
NIPEK, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre NIPEK, a.s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

9766/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9165/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9164/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9163/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9162/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9161/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9160/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

8621/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Číslo a rok zápisu:

8406/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Číslo a rok zápisu:

3988/2003

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre NIPEK, a.s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

9766/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9165/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9164/2003

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

2424/2003

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.
Číslo a rok zápisu:

1134/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: NIPEK, a.s.
Záložní dlžníci: NIPEK, a.s.
Veritelia: UniBanka, a.s.