Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

8719/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: KAMWOOD
Záložní dlžníci: KAMWOOD
Číslo a rok zápisu:

5173/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MIP, s.r.o.
Záložní dlžníci: MIP, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1827/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: MEZ Elektromotory, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

1810/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BMC, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: BMC, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

18347/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PROTETIKA, a.s.
Číslo a rok zápisu:

14179/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: M 5 - trade
Záložní dlžníci: M 5 - trade
Číslo a rok zápisu:

8009/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BPP s.r.o.
Záložní dlžníci: BPP s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

19202/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: CD - profil s.r.o.
Záložní dlžníci: CD - profil s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18370/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné
Číslo a rok zápisu:

17943/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: TOSA, s.r.o.
Záložní dlžníci: TOSA, s.r.o.
viac...