Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

8719/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: KAMWOOD
Záložní dlžníci: KAMWOOD
Číslo a rok zápisu:

5173/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MIP, s.r.o.
Záložní dlžníci: MIP, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1827/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: MEZ Elektromotory, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

1810/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BMC, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: BMC, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

18347/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PROTETIKA, a.s.
Číslo a rok zápisu:

14179/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: M 5 - trade
Záložní dlžníci: M 5 - trade
Číslo a rok zápisu:

8009/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BPP s.r.o.
Záložní dlžníci: BPP s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

19202/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: CD - profil s.r.o.
Záložní dlžníci: CD - profil s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18370/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné
Číslo a rok zápisu:

17943/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: TOSA, s.r.o.
Záložní dlžníci: TOSA, s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 06.08.2020
vyhlásené 05.08.2020
vyhlásené 04.08.2020
vyhlásené 29.07.2020
vyhlásené 27.07.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.