Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2020 podľa krajov
17467
4,66%
-335
15801
5,09%
-373
17642
5,38%
-902
21239
5,55%
-1118
23985
6,35%
-200
35594
9,57%
-841
48842
11,08%
-815
43823
10,35%
-540
224393
7,43%
-5124
Záložné práva
Milan Michalec
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Michalec - záložca
Číslo a rok zápisu:

23751/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Michalec
Záložní dlžníci: Milan Michalec
Veritelia: GE Money, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Michalec - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

23751/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Michalec
Záložní dlžníci: Milan Michalec
Veritelia: GE Money, a.s.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 23.10.2020
vyhlásené 20.10.2020
vyhlásené 14.10.2020
vyhlásené 14.10.2020
vyhlásené 14.10.2020

Burza pohľadávok

pridané do BP 27.10.2020
pridané do BP 20.10.2020
pridané do BP 05.10.2020

Reštrukturalizácie

povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.
povolené 02.09.2020.