Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
GE Money, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre GE Money, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16217/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Šišovský
Záložní dlžníci: Miroslav Šišovský
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

16050/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Kačicová
Záložní dlžníci: Alena Kačicová
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15925/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Lýdia Adamčíková
Záložní dlžníci: Lýdia Adamčíková
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15915/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Majcher
Záložní dlžníci: Ján Majcher
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15897/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Patrik Michalovič
Záložní dlžníci: Patrik Michalovič
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15803/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Tomáš Šomšák
Záložní dlžníci: Tomáš Šomšák
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15791/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: RadioLAN, spol. s r.o.
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15790/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: RadioLAN, spol. s r.o.
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15627/2013

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Peter Ondruš
Záložní dlžníci: Peter Ondruš
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15469/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Radovan Kalický
Záložní dlžníci: Radovan Kalický
Veritelia: GE Money, a.s.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 23.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.