Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
GE Money, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre GE Money, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16217/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Šišovský
Záložní dlžníci: Miroslav Šišovský
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

16050/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Kačicová
Záložní dlžníci: Alena Kačicová
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15925/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Lýdia Adamčíková
Záložní dlžníci: Lýdia Adamčíková
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15915/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Majcher
Záložní dlžníci: Ján Majcher
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15897/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Patrik Michalovič
Záložní dlžníci: Patrik Michalovič
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15803/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Tomáš Šomšák
Záložní dlžníci: Tomáš Šomšák
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15791/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: RadioLAN, spol. s r.o.
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15790/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: RadioLAN, spol. s r.o.
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15627/2013

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Peter Ondruš
Záložní dlžníci: Peter Ondruš
Veritelia: GE Money, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15469/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Radovan Kalický
Záložní dlžníci: Radovan Kalický
Veritelia: GE Money, a.s.
viac...