Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Milan Ďuriš - PUSIK
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Ďuriš - PUSIK - záložca
Číslo a rok zápisu:

18080/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Ďuriš - PUSIK
Záložní dlžníci: Milan Ďuriš - PUSIK
Číslo a rok zápisu:

7778/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Ďuriš - PUSIK
Záložní dlžníci: Milan Ďuriš - PUSIK
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Ďuriš - PUSIK - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

18080/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Ďuriš - PUSIK
Záložní dlžníci: Milan Ďuriš - PUSIK
Číslo a rok zápisu:

7778/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Ďuriš - PUSIK
Záložní dlžníci: Milan Ďuriš - PUSIK

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 13.05.2021
vyhlásené 13.05.2021
vyhlásené 13.05.2021
vyhlásené 12.05.2021
vyhlásené 11.05.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 16.04.2021
pridané do BP 15.04.2021