Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Záložné práva
Michal Pavlovič
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Pavlovič - záložca
Číslo a rok zápisu:

22400/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

13570/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Pavlovič - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

22400/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

13570/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.