Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Záložné práva
Michal Pavlovič
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Pavlovič - záložca
Číslo a rok zápisu:

22400/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

13570/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Pavlovič - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

22400/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

13570/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Pavlovič
Záložní dlžníci: Michal Pavlovič
Veritelia: Q - CAR, a. s.