Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Mgr. Stanislav Fedor
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Mgr. Stanislav Fedor - záložca
Číslo a rok zápisu:

29548/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Mgr. Stanislav Fedor
Záložní dlžníci: Mgr. Stanislav Fedor
Číslo a rok zápisu:

2953/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Mgr. Stanislav Fedor
Záložní dlžníci: Mgr. Stanislav Fedor
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Mgr. Stanislav Fedor - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

29548/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Mgr. Stanislav Fedor
Záložní dlžníci: Mgr. Stanislav Fedor
Číslo a rok zápisu:

2953/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Mgr. Stanislav Fedor
Záložní dlžníci: Mgr. Stanislav Fedor