Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Ľubomír Šnegoň
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ľubomír Šnegoň - záložca
Číslo a rok zápisu:

987/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Šnegoň
Záložní dlžníci: Ľubomír Šnegoň
Číslo a rok zápisu:

8140/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Šnegoň
Záložní dlžníci: Ľubomír Šnegoň
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ľubomír Šnegoň - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

987/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Šnegoň
Záložní dlžníci: Ľubomír Šnegoň
Číslo a rok zápisu:

8140/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Šnegoň
Záložní dlžníci: Ľubomír Šnegoň