Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Ľubomír Knap
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ľubomír Knap - záložca
Číslo a rok zápisu:

9363/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

9362/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

6728/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

5007/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

19993/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

19967/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Milan Janek
Číslo a rok zápisu:

17689/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17684/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17677/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17676/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ľubomír Knap - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

9363/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

9362/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

6728/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

5007/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

19993/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

19967/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Milan Janek
Číslo a rok zápisu:

17689/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17684/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17677/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17676/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ľubomír Knap - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

17689/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap
Číslo a rok zápisu:

17676/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ľubomír Knap
Záložní dlžníci: Ľubomír Knap
Veritelia: Ľubomír Knap