Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
K. M. B. Plus, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre K. M. B. Plus, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

18194/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Veritelia: Daňový úrad
Číslo a rok zápisu:

1091/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18003/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6937/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

73/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre K. M. B. Plus, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

18194/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Veritelia: Daňový úrad
Číslo a rok zápisu:

1091/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18003/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6937/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

73/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: K. M. B. Plus, s.r.o.
Záložní dlžníci: K. M. B. Plus, s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 24.11.2020
vyhlásené 19.11.2020
vyhlásené 18.11.2020
vyhlásené 18.11.2020
vyhlásené 18.11.2020

Burza pohľadávok

pridané do BP 25.11.2020
pridané do BP 24.11.2020
pridané do BP 18.11.2020

Reštrukturalizácie

povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.
povolené 02.09.2020.