Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Záložné práva
Ján Hruška
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Hruška - záložca
Číslo a rok zápisu:

11400/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Hruška
Záložní dlžníci: Ján Hruška
Číslo a rok zápisu:

11379/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ján Hruška
Záložní dlžníci: Ján Hruška
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Hruška - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

11400/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Hruška
Záložní dlžníci: Ján Hruška
Číslo a rok zápisu:

11379/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ján Hruška
Záložní dlžníci: Ján Hruška