Záložné práva
Irena Gejdošová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Irena Gejdošová - záložca
Číslo a rok zápisu:

8680/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Irena Gejdošová - záložný dlžník