Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stanislav Vyšný, Danuša Vyšná, Marek Študenc, Lívia Souza Reis, Ján Krajči, Božena Krajčiová, Zuzana Grešová, Božena Maskalová, Celsima Souza Reis, Miroslav Maskal, Lenka Maskalová, Ladislav Motko, Mária Motková, Margita Žužiová, Milan Vlha, Anna Vlhová, Želmíra Ružomberková, Irena Gejdošová, Eugen Dobák, Danica Dobáková, Ján Grivalský, Dušan Paulíny, Mária Paulínyová, Vlasta Celengová, Ing. Ján Blana, PharmDr. Gabriela Blanová, Vlasta Marcineková, Jozef Baran, Viera Baranová, Martin Plauter, Janka Plauterová, Milan Borbis, Ľubomíra Borbisová, Vladimír Ondrejček, Anna Ondrejčeková, Beata Kuviková, Rudolf Bella, Elena Bellová, Jozef Fašánok, Stanislava Fašánoková, Ján Horváth, Danica Horváthová, Anna Hegedüšová, Mgr. Milan Hegedüš, Miloš Brtáň, Irena Brtáňová, Vladimír Vician, Daniel Kubáň, Gabriela Kubáňová, Mária Markovická, Milan Krajčí, Viera Krajčíová, Jaroslav Koyš, Anna Koyšová, Jozef Kostka, Mária Kostková, Roman Bačík, Marian Krišpin, Helena Krišpinová, Ján Blišťan, Katarína Blišťanová, Mgr. Peter Ševcov, Mgr. Anna Ševcovová, Slávka Husarčíková, Ján Juráš, Mgr. Magdaléna Jurášová, Juraj Revaj, Anna Revajová, Jaroslav Hlavatý, Kristína Hlavatá, Peter Krajčí, Mária Kračíová, Jozef Glonek, Božena Mišovičová, Jaroslav Melek, Dana Meleková, Drahuša Antolová, Anna Karolčiaková, Ivan Klčovský, Daša Klčovská, Oľga Naništová, Katarína Klenková, Dušan Ďuriš, Elena Ďurišová, Jozef Huraj, Terézia Hurajová, Zuzana Matejková, Zoltán Bartál, Irena Bartálová, Ľubomír Praštiak, Eva Praštiaková, Janka Žišková, Marián Husarčík, Ján Šlauka, Vlasta Šlauková, Miroslav Šimček, Vladimír Dobrota, Ján Uram, Tatiana Uramová, Daniela Vicianová
Záložný dlžník: Stanislav Vyšný, Danuša Vyšná, Marek Študenc, Lívia Souza Reis, Ján Krajči, Božena Krajčiová, Zuzana Grešová, Božena Maskalová, Celsima Souza Reis, Miroslav Maskal, Lenka Maskalová, Ladislav Motko, Mária Motková, Margita Žužiová, Milan Vlha, Anna Vlhová, Želmíra Ružomberková, Irena Gejdošová, Eugen Dobák, Danica Dobáková, Ján Grivalský, Dušan Paulíny, Mária Paulínyová, Vlasta Celengová, Ing. Ján Blana, PharmDr. Gabriela Blanová, Vlasta Marcineková, Jozef Baran, Viera Baranová, Martin Plauter, Janka Plauterová, Milan Borbis, Ľubomíra Borbisová, Vladimír Ondrejček, Anna Ondrejčeková, Beata Kuviková, Rudolf Bella, Elena Bellová, Jozef Fašánok, Stanislava Fašánoková, Ján Horváth, Danica Horváthová, Anna Hegedüšová, Mgr. Milan Hegedüš, Miloš Brtáň, Irena Brtáňová, Vladimír Vician, Daniel Kubáň, Gabriela Kubáňová, Mária Markovická, Milan Krajčí, Viera Krajčíová, Jaroslav Koyš, Anna Koyšová, Jozef Kostka, Mária Kostková, Roman Bačík, Marian Krišpin, Helena Krišpinová, Ján Blišťan, Katarína Blišťanová, Mgr. Peter Ševcov, Mgr. Anna Ševcovová, Slávka Husarčíková, Ján Juráš, Mgr. Magdaléna Jurášová, Juraj Revaj, Anna Revajová, Jaroslav Hlavatý, Kristína Hlavatá, Peter Krajčí, Mária Kračíová, Jozef Glonek, Božena Mišovičová, Jaroslav Melek, Dana Meleková, Drahuša Antolová, Anna Karolčiaková, Ivan Klčovský, Daša Klčovská, Oľga Naništová, Katarína Klenková, Dušan Ďuriš, Elena Ďurišová, Jozef Huraj, Terézia Hurajová, Zuzana Matejková, Zoltán Bartál, Irena Bartálová, Ľubomír Praštiak, Eva Praštiaková, Janka Žišková, Marián Husarčík, Ján Šlauka, Vlasta Šlauková, Miroslav Šimček, Vladimír Dobrota, Ján Uram, Tatiana Uramová, Daniela Vicianová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8680/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia