Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre INVESTCOM Slovakia, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

12029/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

8967/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

9712/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5476/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5474/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5323/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3192/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2833/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

446/2004

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3316/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre INVESTCOM Slovakia, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

12029/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

4593/2011

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: KPN, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1548/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: KPN, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

8967/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

9712/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5476/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5474/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5323/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3192/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2833/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 06.08.2020
vyhlásené 05.08.2020
vyhlásené 04.08.2020
vyhlásené 29.07.2020
vyhlásené 27.07.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.