Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre INVESTCOM Slovakia, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

12029/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

8967/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

9712/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5476/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5474/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5323/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3192/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2833/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

446/2004

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3316/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre INVESTCOM Slovakia, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

12029/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

4593/2011

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: KPN, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1548/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: KPN, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

8967/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

9712/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5476/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5474/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

5323/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

3192/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2833/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.
viac...