Záložné práva
Igor MUDr. Kopsa
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Igor MUDr. Kopsa - záložca
Číslo a rok zápisu:

14513/2012

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Číslo a rok zápisu:

26006/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Igor MUDr. Kopsa - záložný dlžník

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 23.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 30.06.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.