Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Igor MUDr. Kopsa, Bernadettta Kopsová, MVDr. David Vlček, MVDr. Radoslava Vlčeková, Adriana Munnichová, Katarína Kostelníková, Božena Haklová, Gustáv Mayer, Viera Mayerová, Pavel Hulan, Marta Hulanová, Radovan Mačičák, Zuzana Mačičáková, Andrea Čechovičová, Erika Görscösová, František Kania, Adriana Kania, Margita Kvašná, Mária Veselá, Marián Trella, MUDr. Peter Kirsch, MUDr. Monika Kirschová, RSDr. Andrej Bočkoráš, Vlasta Bočkorášová, Juraj Pasič, Matúš Šimko, Mária Šimková, Helena Bodnárová, Karol Potomczyk, Ing. Ladislav Szakal, Izabela Szakálová, Ing. Tomáš Čuchráč, Ing. Viera Čuchráčová, Martina Tobáková, Pavol Szentkeresty, Stanislava Szentkerestyová, Peter Rusnák, Anna Pavlikovská, Peter Molnár, Tibor Hlada, Ľudmila Chalupská, RNDr. Igor Majláth, Viktória Kunčová, Marián Zbúr, Bartolomej Kolesár, Helena Kolesárová, Melánia Medzvecová, Ing. Gabriela Brezovská, Vladimír Mikláš, Ľubica Miklášová, Katarína Szilágyiová, Magdaléna Vernarská, Tomáš Kravenda, Doc.,MUDr. Ladislav Valanský PhDr., Miroslav Čičvák, Ladislav Dobay, MUDr. Ibolya Dobay, Marta Timurová, Ján Kriška, Peter Smutný, Róbert Müller, Katarína Müllerová, Bohuslav Hamár
Záložný dlžník: Igor MUDr. Kopsa, Bernadettta Kopsová, MVDr. David Vlček, MVDr. Radoslava Vlčeková, Adriana Munnichová, Katarína Kostelníková, Božena Haklová, Gustáv Mayer, Viera Mayerová, Pavel Hulan, Marta Hulanová, Radovan Mačičák, Zuzana Mačičáková, Andrea Čechovičová, Erika Görscösová, František Kania, Adriana Kania, Margita Kvašná, Mária Veselá, Marián Trella, MUDr. Peter Kirsch, MUDr. Monika Kirschová, RSDr. Andrej Bočkoráš, Vlasta Bočkorášová, Juraj Pasič, Matúš Šimko, Mária Šimková, Helena Bodnárová, Karol Potomczyk, Ing. Ladislav Szakal, Izabela Szakálová, Ing. Tomáš Čuchráč, Ing. Viera Čuchráčová, Martina Tobáková, Pavol Szentkeresty, Stanislava Szentkerestyová, Peter Rusnák, Anna Pavlikovská, Peter Molnár, Tibor Hlada, Ľudmila Chalupská, RNDr. Igor Majláth, Viktória Kunčová, Marián Zbúr, Bartolomej Kolesár, Helena Kolesárová, Melánia Medzvecová, Ing. Gabriela Brezovská, Vladimír Mikláš, Ľubica Miklášová, Katarína Szilágyiová, Magdaléna Vernarská, Tomáš Kravenda, Doc.,MUDr. Ladislav Valanský PhDr., Miroslav Čičvák, Ladislav Dobay, MUDr. Ibolya Dobay, Marta Timurová, Ján Kriška, Peter Smutný, Róbert Müller, Katarína Müllerová, Bohuslav Hamár
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 26006/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia