Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
FOR MIX
Výpis súvisiacich spisových značiek pre FOR MIX - záložca
Číslo a rok zápisu:

26364/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: FOR MIX
Záložní dlžníci: FOR MIX
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

999/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva, ktoré vzniklo pred 1.1.2003
Záložcovia: FOR MIX
Záložní dlžníci: FOR MIX
Veritelia: VÚB, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre FOR MIX - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

26364/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: FOR MIX
Záložní dlžníci: FOR MIX
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

999/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva, ktoré vzniklo pred 1.1.2003
Záložcovia: FOR MIX
Záložní dlžníci: FOR MIX
Veritelia: VÚB, a.s.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 26.01.2021
vyhlásené 25.01.2021
vyhlásené 21.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.